Pair of earrings

Maker: Leonard Aharau Origin: Hakahau, Ua Pou Materials: Cowbone, goat's horn, metal Dimensions: h 2,5 cm x w 1,5 cm x d 0,7 cm (each) # B073 / € 65